KONTAKT: +48 82 564 51 09 | biuro.chelm@ekopaliwa-chelm.pl

Przyjmiemy Twoje odpady

Zakład produkcji paliwa alternatywnego przyjmie każdą ilość odpadów wytworzonych w Polsce o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów oraz odpady o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)

Prosimy o przesłanie ofety z podaniem oferowanego wolumenu i regionu pochodzenia odpadu.

Belowane lub luzem

Unikatowy, zakładowy system odbioru odpadów pozwala na szybkie rozładowywanie pojazdów z różnego typu zabudową.

Transport dostawcy

Preferowany jest transport własny dostawcy, ale mamy również możliwość organizacji niezbędnej logistyki.

Ceny do negocjacji

Ceny ustalamy indywidualnie na podstawie wolumenu i regionu pochodzenia odpadu.

Umowy długoterminowe

Oferujemy długofalowe relacje z naszymi klientami zabepieczające ich transakcje w bliższej i dalszej przyszłości.

Dla nas
ważne jest
środowisko

Ekologia i ochrona środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie pewnych frakcji odpadów komunalnych jest pomysłem, który wpisuje się nie tylko w strategie dbania o przyszłość naszej planety, ale także świetnie wpasowuje się w realizację nowych przepisów Unii Europejskiej o zmniejszaniu ilości odpadów kierowanych na składowiska. Stosowne umowy, zawarte już w 2012 roku, pomiędzy sortowniami odpadów zarówno w województwie lubelskim, jak i w sąsiadujących województwach gwarantuje stały i stabilny dopływ surowca. Jednocześnie instytucje samorządowe minimalizują koszty składowania oraz olbrzymie kary za zbyt duże ilości odpadów przekazywane na składowiska.

O nas

Skontaktujmy się!

EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.

Adres: ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm

Kraj: Polska - Europa

Telefon: +48 82 564 51 09 - biuro w Chełmie

Telefon: +48 22 891 09 55 – biuro w Warszawie

E-mail: biuro.chelm@ekopaliwa-chelm.pl


Znajdź nas w mediach

EkoPaliwa na Facebooku

EkoPaliwa na Twitterze