Nasza historia

Jak powstała spółka?
 


Spółka EkoPaliwa Chełm został utworzona na mocy umowy współpracy podpisanej 15 lutego 2011 roku pomiędzy CEMEX Polska a firmą Econ Trade Sp. z o.o.. 
 

Pierwszym przedsięwzięciem powstałego podmiotu była budowa na terenie Cementowni Chełm Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych. Celem inwestycji było wykorzystanie wysokoenergetycznych frakcji odpadów do produkcji paliwa alternatywnego, spalanego w piecu klinkierowym cementowni. Uroczyste otwarcie zakładu odbyło się 7 marca 2014r.
 

W latach 2018-2022 nastąpił dynamiczny rozwój ZPPA w Chełmie. W poszukiwaniu selektywnego surowca spółka znacząco poszerzyła grono dostawców i ilości przyjmowanych odpadów. Rozbudowa instalacji zwiększyła dwukrotnie zdolności produkcyjne zakładu. Zmodernizowano również Pozwolenie Zintegrowane, zwiększając katalog przyjmowanych odpadów oraz ilości dopuszczone do przetwarzania i magazynowania.
 

25 sierpnia 2022r. zakończono kluczową inwestycję utworzenia instalacji podającej gotowe paliwo RDF bezpośrednio taśmociągiem do cementowni- dzięki której ZPPA EkoPaliwa stał się jedynym zakładem w Polsce posiadającym bezpośrednie połączenie z cementownią.
 

14 kwietnia 2023r. EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o. weszła w skład EKOGROUP, co daje jej możliwość dalszego rozwoju i poszerzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami wśród wiodących na rynku partnerów KOM-EKO, EKOLAND, EKOPAK, EKOENERGIA, EKO-AZBEST i LUBELSKA AGENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA.

@cookieAnalytics @endcookieAnalytics @cookieMarketing @endcookieMarketing