Catalyst

Debiut obligacji spółki na rynku Catalyst

Prezes Ekopaliwa-Chełm - Antoni Pietkiewicz20 stycznia na rynku Catalyst wearszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych zadebiutowały obligacje wyemitowane przez spółkę EKOPALIWA CHEŁM SP. Z O.O. Tworzy to nowe możliwości dla obecnych i potencjalnych inwestorów. 65.000 obligacji serii A, o oprocentowaniu stałym - 15% - i terminie wykupu 31.07.2016 r. jest teraz przedmiotem oficjalnego obiegu na rynku. Podczas debiutu Spółkę reprezentował prezes - Antoni Pietkiewicz, który przedstawił krótką prezentację obejmującą stan przedsiębiorstwa i plany na najbliższą przyszłość.