Struktura własnościowa

Wykres przedstawia strukturę własnościową spółki EkoPaliwa Sp. z o.o.

Struktura własnościowa firmy EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.

W chwili obecnej współwłaścicielami firmy są:

Cemex Polska Sp. z o.o. – 25%
Econ Trade Sp. z o.o. – 75%

Właścicielem Econ Trade sp. z o.o jest w 51% Krzysztof Brzeski, pozostałe 49% mają trzy osoby fizyczne związane ze spółką i branżą alternatywnego paliwa od 2006 r