Jakość roku dla Ekopaliw!

Jakość Roku 2014 w kategorii Ekologia Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że kapituła Konkursu Jakość Roku organizowanego przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dbrych Praktyk Biznesowych przyznała firmie Ekopaliwa Chełm Sp. z o.o. godło w kategorii Ekologia. Jest to dla nas podwójne wyróżnienie. Po pierwsze wskazujące na wysokie standardy naszych procedur wewnętrznych, a po drugie na nasz wkład w ekologię i ochronę środowiska.

Dokonując oceny zgłoszonych wniosków, członkowie Kapituły przeanalizowali merytoryczne wskaźniki jakościowe, systemy ISO, wewnętrzne systemy kontroli jakości, certyfikaty i atesty, zaangażowanie pracowników w system kontroli jakości oraz rolę i miejsce polityki jakościowej w misji i celach rozwojowych zgłoszonych podmiotów. Dodatkowo kandydaci musieli pozytywnie przejść audyt, wypełnić ankietę weryfikacyjną oraz dostarczyć zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US.