Rozruch instalacji

Zamieszczamy pierwszy film przedstawiający rozruch instalacji.

Rozruch instalacji do produkcji paliwa... przez ekopaliwa