Oferta

Zakład produkcji paliwa alternatywnego przyjmie każdą ilość odpadów wytworzonych w Polsce o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów oraz odpady o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)

Odpady mogą być belowane lub dostarczane luzem.

Preferowany transport własny dostawcy. Cena do negocjacji. Możliwe zawarcie umowy długoterminowej.

Prosimy o przesłanie ofety z podaniem oferowanego wolumenu i regionu pochodzenia odpadu.