Dodano: 15.03.2024

Certyfikat KZR


KZR- Kryteria Zrównoważonego Rozwoju


Z radością informujemy, że w marcu 2024r. EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o. po raz kolejny pomyślnie przeszła audyt recertyfikujący w ramach systemu KZR. Akredytowana jednostka certyfikująca BUREAU VERITAS zbadała funkcjonowanie spółki wg najnowszych standardów KZR INiG System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów, wyd. 3 z dnia 19.12.2023r. dyrektywa 2018/2001 (RED II). Zakres certyfikacji obejmował 2 obszary:
 

  • MWF- Producent paliw z odpadów zmieszanych (RDF, SRF)
  • FGWS- Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/ zbieranych w gospodarstwach/ plantacjach z magazynowaniem
     

O pozytywnej ocenie badanych procesów świadczy zawarta w podsumowującym raporcie opinia:
 

,,Wynik audytu jest efektem pracy osób odpowiadających za realizacje procesów w ramach certyfilkacji KZR. Zespół wykazuje bardzo dużą dokładność, skrupulatność, co jest potwierdzeniem dużego zaangażowania, świadomości i znajomości systemu, a także odpowiedzialności, co zasługuje na duże uznanie.”


System KZR INiG  to należący do INiG-PIB globalny system certyfikacji, zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2018/2001. Spółka EkoPaliwa Chełm uczestniczy w nim od 2022r., każdego roku skrupulatnie dostosowując swoją działalność do obowiązujących przepisów prawa.@cookieAnalytics @endcookieAnalytics @cookieMarketing @endcookieMarketing