Dodano: 25.08.2022

Odbiór taśmociągu

Z radością informujemy o zakończeniu budowy instalacji podawania paliwa RDF pomiędzy ZPPA Ekopaliwa Chełm Sp. z o.o. a Cemex Polska Cementowania Chełm.


Projekt budowy instalacji podawania gotowego paliwa RDF bezpośrednio do suszarni Cemex, powstał w ramach usprawnienia współpracy i zwiększenia wykorzystania paliwa pochodzącego z ZPPA EkoPaliwa przez Cementownię Chełm.  

Dotychczas paliwo RDF z magazynu EkoPaliw trafiało do magazynu paliw alternatywnych Cementowni Chełm. Stamtąd ładowarkami transportowane było na suwnicę prowadzącą do suszarni. 


Utworzenie nowej instalacji daje możliwość ominięcia magazynu paliw alternatywnych Cemex-u i bezpośrednie skierowanie strumienia paliwa RDF pochodzącego z ZPPA EkoPaliwa do suszarni cementowni. 

Inwestycja w znaczący sposób wpływa na pozycje ZPPA EkoPaliwa jako lidera wśród dostawców RDF-u do Cementowni Chełm. 

 

ZPPA EkoPaliwa Chełm jako jedyny w Polsce posiada bezpośrednie połącznie taśmociągiem z cementownią.