Dodano: 15.03.2023

Certyfikat KZR

KZR- Kryteria Zrównoważonego Rozwoju dla paliw biomasowych
 

W związku z implementacją Dyrektywy RED II, System KZR INiG zwiększył zakres certyfikacji m.in. o stałe paliwa z biomasy. Tym samym przedmiotem certyfikacji stał się cały łańcuch produkcji paliw z biomasy- od etapu pozyskania surowca do etapu ostatecznego wykorzystania, z uwzględnieniem wszystkich powiązań w łańcuchu dostaw. Mimo, że system z założenia jest dobrowolny dla producentów paliwa RDF w praktyce stał się on obligatoryjny.
 

Spółka EkoPaliwa Chełm dołożyła wszelkich starań, aby wykorzystać okres przejściowy 2022r. na wdrożenie wewnętrznych procedur, przeszkolenie pracowników oraz dostosowanie funkcjonowania ZPPA do wymogów najnowszych przepisów.

15 marca 2023r. BUREAU VERITAS przeprowadziło audyt recertyfikujący, w czasie którego dokładnie zweryfikowano czy spółka spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR), zgodnie z wymaganiami RED II.


Audyt spółka przeszła bez zastrzeżeń z wyróżnieniem dla pracowników zaangażowanych w projekt, o czym świadczy opinia audytora:
 

,,Bardzo duża świadomość zespołu w zakresie systemu certyfikacji, szczegółowe prowadzenie dokumentacji na etapie przyjęcia odpadów oraz procesów produkcyjnych. Identyfikowalność na każdym etapie, duża dokładność, skrupulatność przy prowadzeniu zapisów, weryfikowaniu certyfikatów, POS-ów, dostawców oraz przy przekazywaniu informacji do odbiorcy.”

 

@cookieAnalytics @endcookieAnalytics @cookieMarketing @endcookieMarketing