Dodano: 06.12.2022

Certyfikat BHP

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
 

Priorytetem w EkoPaliwa wpisującym się w standardy Cemex Polska jest zaangażowanie w bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapobieganie wypadkom.


Od 2022r. Spółka EkoPaliwa uczestniczy w Programie Oceny Dostawców oraz zgodności z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładach CEMEX Polska.

Program dedykowany jest do wszystkich dostawców oraz spółek zlokalizowanych na terenie należącym do Cementowni Chełm. Celem systemu jest sprawdzenie zgodności standardów bezpieczeństwa pracy obowiązujących u dostawców/najemców ze standardami BHP CEMEX.


Mamy przyjemność poinformować, że 6 grudnia 2022r. proces oceny polityki BHP w firmie "EkoPaliwa" Sp. z o.o. Chełm prowadzony w ramach audytu re-certyfikującego został zakończony z wynikiem pozytywnym.


Otrzymany Certyfikat SAP No. 3140182 zapewnia Spółce EkoPaliwa utrzymanie ważności "Zielonego Certyfikatu" i Statusu "Dostawcy/Podwykonawcy Potwierdzonego" Cemex Polska.