Energia jutra

 

Wyselekcjonowane frakcje odpadów poddawane są precyzyjnemu procesowi przetworzenia, który prowadzi do powstania wysokiej klasy paliwa alternatywnego 19 12 10

 

Nowoczesna, bezpieczna

i wydajna technologia!

 

Innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w instalacji do produkcji paliwa RDF pozwalają nam tworzyć alternatywne źródła  energii

 

Pozytywna energia

 

Produkujemy paliwo RDF wykorzystując w 100% surowiec wtórny

EKOPALIWA Chełm

Oferta

Przyjmiemy Twoje odpady

 

Zakład produkcji paliwa alternatywnego przyjmuje głównie odpady o kodach 191212 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 oraz 191210 - odpady palne (paliwo alternatywne).
 

Sprawdź pełny wykaz odpadów jakim jesteśmy w stanie się zająć w naszym zakładzie.

 

 

Prosimy o przesłanie ofety z podaniem oferowanego wolumenu i regionu pochodzenia odpadu.
 

Ofertę należy przesłać na adres: biuro.chelm@ekopaliwa-chelm.pl
 

Prześlij ofertę

offer image
usp-1

Belowane lub luzem

 

Unikatowy, zakładowy system odbioru odpadów pozwala na szybkie rozładowywanie pojazdów z różnego typu zabudową.

usp-2

Transport dostawcy

 

Preferowany jest transport własny dostawcy, ale mamy również możliwość organizacji niezbędnej logistyki.

usp-3

Ceny do negocjacji

 

Ceny ustalamy indywidualnie na podstawie wolumenu i regionu pochodzenia odpadu.

usp-4

Umowy długoterminowe

 

Oferujemy długofalowe relacje z naszymi klientami zabepieczające ich transakcje w bliższej i dalszej przyszłości.

Nasze wartości

Dla nas ważne jest środowisko

 

Ekologia i ochrona środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie paliwa alternatywnego powstałego z wyselekcjonowanych frakcji odpadów, wpisuje się nie tylko w strategię dbania o przyszłość naszej planety, ale także aktywnie wspiera realizację nowych przepisów Unii Europejskiej o zmniejszaniu ilości odpadów kierowanych na składowiska.

Udział paliw alternatywnych w globalnym rynku energii stale rośnie. Z powodzeniem wykorzystuje się je w cementowniach, ponieważ piece klinkierowe są jednymi z nielicznych instalacji przemysłowych zapewniających bezodpadowe, a tym samym  bezpieczne dla środowiska i efektywne współspalanie paliw alternatywnych z paliwami kopalnymi.

 

Dowiedz się więcej

values image

O nas

Dowiedz się więcej o nas

Jak powstała spółka?

 

Spółka EkoPaliwa Chełm został utworzona na mocy umowy współpracy podpisanej 15 lutego 2011 roku pomiędzy CEMEX Polska a firmą Econ Trade Sp. z o.o.


Pierwszym przedsięwzięciem powstałego podmiotu była budowa na terenie Cementowni Chełm Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych. Celem inwestycji było wykorzystanie wysokoenergetycznych frakcji odpadów do produkcji paliwa alternatywnego, spalanego w piecu klinkierowym cementowni. Uroczyste otwarcie zakładu odbyło się 7 marca 2014r.


Dowiedz się więcej

our story image
Dla Ciebie w ogień

Dla Ciebie w ogień -

Rolą CEMEX-u, jako partnera jest zagwarantowanie wykorzystania powstałego  paliwa alternatywnego przy produkcji klinkieru. Cementownia Chełm posiada jedną z nielicznych w Polsce instalacji przemysłowych, które efektywnie i bezpiecznie może stosować paliwa alternatywne.

Innowacyjne rozwiązanie funkcjonujące w piecu klinkierowym, pozwalają na wykorzystanie wysokiej temperatury (ok. 2000  ̊C) do wydłużenia procesu spalania paliwa RDF oraz zastosowania powstałego popiołu do budowy strukturalnej formowanego klinkieru. Dzięki temu proces wypalania jest bezodpadowy.

Moc jakości

Moc jakości -

Spółka EkoPaliwa zapewnia Cementowni Chełm stałe dostawy paliwa alternatywnego, a bezpośrednie połączenie zakładu z cementownią zabezpiecza płynność dostaw całodobowo.  W swojej działalności szczególną wagę przykłada do pozyskiwania energetycznego surowca, aby zapewnić wysokie normy jakościowe produkowanego paliwa RDF.

Współspalanie paliw alternatywnych zobowiązuje do spełnienia szeregu wymogów prawnych oraz standardów emisyjnych, dlatego EkoPaliwa sukcesywnie modernizują i dostosowują ZPPA w Chełmie do aktualnych przepisów środowiskowych  i wymogów Cemex Polska.

Wspólnie tworzymy odnawialne źródła energii

 

Celem nadrzędnym powstania Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego jest maksymalne wykorzystanie produktywności drzemiącej w odpadach. 
 
Przetwarzamy selektywne odpady z sektora przemysłowego i komunalnego wykorzystując  proces R12 (Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań oprócz paliwa alternatywnego, będącego głównym produktem, odseparowujemy i przekazujemy do dalszego zagospodarowania frakcje balistyczną, minerały oraz metale żelazne.
 

Dowiedz się więcej

ownership structure image

Kontakt

Dane kontaktowe

address

EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 6

22-100 Chełm

 

NIP: 5632411467

Nr BDO: 000070339

call 1

+48 82 564 51 09

Biuro w Chełmie

call 2

+48 82 564 51 09

Zakład w Chełmie

Kontakt

Formularz kontaktowy

Administrator

Administratorem danych jest spółka pod firmą EkoPaliwa Chełm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie [adres: 22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6, REGON: 060749027, NIP: 5632411467], zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380777. 


Dane kontaktowe Administratora

Możesz się z nami skontaktować na adres: ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, poprzez e-mail: rodo@ekopaliwa-chelm.pl


Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy ze strony www.ekopaliwa-chelm.pl Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przede wszystkim zgoda wyrażona poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, a także nasz uzasadniony interes, aby prawidłowo udzielić odpowiedzi osobie pragnącej skontaktować się z nami.


Odbiorcy danych

Pana / Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami, naszym dostawcom usług. Pana/Pani dane są bezpieczne, gdyż podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.


Prawa podmiotów danych

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.


Prawno wniesienia skargi

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana / Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86


Źródło pochodzenia danych

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.


Dane Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

@cookieAnalytics @endcookieAnalytics @cookieMarketing @endcookieMarketing